Thanh toán bằng Paypal

Nhấp vào nút Paypal bên dưới để tiếp tục mua sắm trên busuu.com

Bạn sẽ nhận được

  • Thanh toán an toàn thông qua Stripe và Braintree, là các nhà cung cấp công cụ thanh toán tuân thủ PCI

  • Bảo đảm hoàn tiền trong vòng 14 ngày. Hủy bỏ bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì.

study-plan native-speakers conversation-exercises

Sau đây là điều mà bạn có thể làm

  • Tiến bộ nhanh hơn với Kế hoạch học tập
  • Thực hành với người bản ngữ
  • Truy cập tất cả các bài học

4.9

4.7

Google Play logo

Editors' Choice

Google Play

ELTons logo

Innovation 2020

ELTons

Apple logo

App of the year

App store